Koně Paint horse

Kůň, jehož dnes označujeme jako amerického painta, je barevnou variantou amerického quartera, která vznikla v důsledku genetických zákonitostí. Painti měli vlastnosti stejné jako quarteři – tedy klidný a pracovitý charakter, dynamičnost, vytrvalost a cit pro práci s dobytkem. Navzdory tomu byli kvůli svému strakatému zbarvení po založení AQHA označeni za neregistrovatelné a stali se jakýmsi "koňským odpadem".

Vzhledem k tehdejší neznalosti zákonů genetiky si nedokázali majitelé vysvětlit příčinu. Věděli jen, že mají kvalitní hříbata třebas i vynikajícího původu, která zůstanou bezpůvodová, protože je není kde zaregistrovat. Několik takových majitelů v roce 1961 založilo v Abilene American Paint Quarter Horse Association, organizaci, která by registrovala strakaté quartery. Když se časem ukázalo, že se chovatelsky nelze vyhnout ani jednobarevným hříbatům strakatých rodičů, přibyl i samostatný registr těchto koní. V roce 1965 pak vznikla American Paint Horse Association. Strakatí koně tak našli útočiště a v posledních deseti letech patří k nejrychleji se rozrůstajícím koňským plemenům na světě.

 

Každý kůň plemene American Paint Horse je nezaměnitelný originál, což je dáno různými typy zbarvení a množstvím barev a odznaků, které je možné registrovat. Aby mohl být kůň zaregistrován v tzv. regular registry (základním registru) APHA, musí splňovat požadavky na aspoň minimální rozsah bílé barvy, navíc aspoň jeden z jeho rodičů musí být registrován u APHA .

 

Ovšem i kůň bez potřebných barevných odznaků může být u asociace zaregistrován jako tzv. solid paint bred, za předpokladu, že splňuje povinnost jednoho Paint rodiče Potomstvo takových koní je u APHA registrováno bez problémů. Strakatí koně jiných plemen než Paint, Quarter nebo plnorkevník - ať už teplokrevníci, arabi či koně chladnokrevní a jejich kříženci, se u APHA neregistrují.

 zdroj: czpha.cz

Čtěte také: o plemenu Qarter Horse


TOPlist